Portada

O viño na historia de Galicia

Coñecemento, aprendizaxe e gozo da cidadanía.
Aproveitamento e consulta do universo vitivinícola.

Recuperar, documentar, conservar e difundir
o patrimonio cultural vitivinícola de Galicia.