Sala 5

Sala 5
Granxas e priorados
Balcón dos Lagares
Planta -1

Introdúcese un bloque de información sobre a produción vitícola dos mosteiros, cabidos e bispados en granxas e priorados, e o contexto que deu lugar a instalacións adegueiras como a de Santo André de Camporredondo.

Balcón dos Lagares

Dende o balcón que mira aos lagares ofrécese información sobre o seu funcionamento e permite observar os dous que se conservan e algúns elementos dos outros tres que formaban un conxunto expeccional que facían deste edificio unha gran fábrica de viño.